BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 10/09/2013 - 05:54
HTML clipboardCho đến nay, trên địa bàn tỉnh có 18 dự án đầu tư chậm triển khai bị thu hồi, chấm dứt hoạt động. Trong đó có 4 dự án đầu tư nước ngoài và 14 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 17,06 triệu USD và  901,89 tỷ đồng.

(BTNO)- * Cho đến nay, trên địa bàn tỉnh có 18 dự án đầu tư chậm triển khai bị thu hồi, chấm dứt hoạt động. Trong đó có 4 dự án đầu tư nước ngoài và 14 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 17,06 triệu USD và  901,89 tỷ đồng.

* Trong 8 tháng đầu năm, hầu hết các sản phẩm chủ yếu của tỉnh đều có chỉ số sản xuất tăng khá so cùng kỳ. Cụ thể: bột mì tăng 4,89%; đường các loại tăng 28,89%; quần áo các loại tăng 37,57%; giày các loại tăng 63,19%; điện thương phẩm tăng 10,08%; nước máy thương phẩm tăng 10,33%; sản lượng clinke tăng 5,49%;...

Sản xuất giày tăng 63,19% so với cùng kỳ

* Trong thời gian qua, tiến độ gieo trồng trên địa bàn tỉnh chậm do mưa nhiều. Tính đến cuối tháng 8, toàn tỉnh đã xuống giống được hơn 13.500 ha- giảm gần 15% so cùng kỳ, trong đó có hơn 9.800 ha cây trồng thu hoạch trong năm và gần 3.700 ha cây trồng thu hoạch năm sau (mía, mì).

* Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh trong 8 tháng đầu năm 2013 đạt 3.233,575 tỷ đồng, so dự toán HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh giao (5.200 tỷ đồng) đạt 62,18% và so với cùng kỳ năm 2012 tăng 18,19%. Trong đó, phần thu nội địa là 1.999, 357 tỷ đồng, đạt 56,08% so với dự toán HĐND, UBND tỉnh giao và tăng 8,43% so với cùng kỳ năm 2012.

S.T