Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 11/06/2015 - 06:09

* Trong tháng 5, toàn tỉnh thu hoạch thủy sản ước đạt gần 930 tấn. Luỹ kế trong 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu hoạch được hơn 7.100 tấn thủy sản- tăng 2,55% so cùng kỳ. Trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 5.712 tấn- tăng 3,16%; khai thác đạt 1.404 tấn-  tăng 0,16% so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu trên sông Vàm Cỏ Đông và hồ Dầu Tiếng.  

Ngư dân đánh bắt cá trong hồ Dầu Tiếng.

* Tổng nguồn vốn huy động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 5.2015 ước đạt  25.142 tỷ đồng- tăng khoảng 1% so với tháng trước. Nguồn vốn huy động chủ yếu từ tiền gửi dân cư- đạt 19.798 tỷ đồng, chiếm 78% trong tổng số vốn, tăng 0,8% so với tháng trước.

* Theo các nhà máy đường, vụ mía 2014-2015, sâu đục thân trên cây mía gây thiệt hại khoảng hơn 32 tỷ đồng, chưa tính chi phí công, thuốc trừ sâu của nông dân. Vụ này, toàn tỉnh có trên 5.000 ha mía bị sâu đục thân, trong đó có trên 4.000 ha nhiễm nhẹ, gần 500 ha nhiễm trung bình, trên 400 ha nhiễm nặng và gần 100 ha nhiễm rất nặng.

S.T