Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 27/07/2015 - 04:00

Cơ giới hóa trong khâu chăm sóc mía.

Đối với cây mì, cơ giới hóa khâu làm đất đạt 91%, khâu tưới nước 26%, khâu phun thuốc 11%, khâu thu hoạch 1%, khâu vận chuyển 92%. Riêng cây mía đã cơ giới hoá tương đối đồng bộ.

* Trong 6 tháng đầu năm 2015, sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng trên địa bàn tỉnh đạt 8.303 tấn- tăng 7,48%. Trong đó sản lượng cá các loại là 8.043 tấn- tăng 7,6% so cùng kỳ, tập trung chủ yếu là cá tra thu hoạch trên diện tích nuôi thả năm 2014. Số hộ nuôi cá tra hợp đồng với doanh nghiệp có xu hướng tăng vào những tháng cuối năm.

* Tính đến giữa tháng 6.2015, Tây Ninh có 229 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với vốn đăng ký là 3.223,47 triệu USD. Trong đó có 177 dự án đi vào hoạt động, 14 dự án đang triển khai xây dựng, 21 dự án chưa xây dựng, 17 dự án dừng hoạt động. Luỹ kế vốn thực hiện đạt khoảng 1.570 triệu USD- bằng 48,7% tổng vốn đăng ký.

* Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 6 vừa qua ước thực hiện đạt 226 tỷ đồng, tăng 21,60% so với háng trước. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 119 tỷ đồng, tăng 33,89%; vốn ngân sách cấp huyện đạt 107 tỷ đồng, tăng 22,05%. Riêng vốn ngân sách cấp xã đến nay vẫn chưa thực hiện phân khai vốn.

 S.T