Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 22/11/2015 - 06:00

Kênh TN17 đã được bê tông hóa hoàn chỉnh.

* Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh vừa đề xuất UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới thống nhất cho chuyển mục đích sử dụng gần 68 ha đất trồng lúa (trong đó có gần 59 ha đất chuyên trồng lúa nước và hơn 9 ha đất trồng lúa khác) và chuyển 2 ha đất rừng đặc dụng để thực hiện 47 dự án trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2015.

* Vụ trồng mía 2015-2016, Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh đầu tư trồng mía tơ trên đất Tây Ninh với mức cao nhất là 46 triệu đồng/ha, mía chăm sóc mức cao nhất là 30 triệu đồng/ha; đầu tư trồng mới trên đất Campuchia mức cao nhất là 40 triệu đồng/ha, mía chăm sóc mức cao nhất là 22 triệu đồng/ha.

* Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2015 ước giá trị khối lượng XDCB trên địa bàn tỉnh thực hiện được 2.468 tỷ đồng- đạt 104% KH, tăng 20% so cùng kỳ và ước giải ngân khoảng hơn 2.235 tỷ đồng- đạt 95% KH, tăng 19% so cùng kỳ.

Trong đó phần ngân sách địa phương ước thực hiện được 1.969,8 tỷ đồng- đạt 106% kế hoạch; ước giải ngân 1.737,2 tỷ đồng- đạt 94% KH.

S.T