Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 13/12/2015 - 06:00

Một trại nuôi gà tập trung. Ảnh minh hoạ

* Trong 11 tháng năm 2015, vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện được 1.872 tỷ đồng- đạt 87,7% kế hoạch năm, tăng 14,07% so cùng kỳ. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 1.022 tỷ đồng- tăng 27,11%; vốn ngân sách cấp huyện đạt 811 tỷ đồng- giảm 2,81% so với cùng kỳ.

* Từ năm 2011 đến giữa năm 2015, Tây Ninh đã tổ chức hơn 800 lớp đào tạo nghề cho trên 25.000 lao động nông thôn (dưới 3 tháng), bình quân hơn 5.800 người/năm. Trong đó có 18 nghề lĩnh vực nông nghiệp với khoảng 21.000 người học và 11 nghề lĩnh vực phi nông nghiệp với khoảng 4.200 người học.

* Trong tháng 11.2015, toàn tỉnh không có dự án đầu tư nước ngoài nào được cấp giấy mới; có 1 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng là 4,799 triệu USD; 1 dự án bị chấm dứt hoạt động truớc thời hạn, với vốn đăng ký là 0,6 triệu USD.

Tính đến giữa tháng 11.2015, Tây Ninh có 230 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 3.385,67 triệu USD.

S.T