Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 06/01/2016 - 03:30

Một góc rừng VQG Lò Gò- Xa Mát.

Diện tích trồng rừng tập trung thực hiện được 315 ha- giảm hơn 50% so với năm trước do diện tích đất trồng rừng ngày càng thu hẹp, trong đó có 225 ha rừng phòng hộ và đặc dụng, 90 ha rừng sản xuất.

* Theo Sở Công thương, tổng dự toán nguồn kinh phí thực hiện chương trình khuyến công giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là gần 28,5 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí khuyến công địa phương (nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ) gần 8,5 tỷ đồng; nguồn kinh phí đối ứng của các đơn vị thụ hưởng là 20 tỷ đồng.

* Năm 2015 Tây Ninh có 29 sản phẩm do các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất tham gia đăng ký bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, trong đó có 27 sản phẩm được công nhận cấp huyện. Kết quả, Ban giám khảo đã chọn 10 sản phẩm có số điểm cao nhất trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015.

* Do tình hình giá mủ cao su xuống thấp, người dân tiếp tục chặt bỏ cây cao su chưa đến thời kỳ khai thác nên diện tích cây cao su trên địa bàn tỉnh giảm hơn 2.600 ha- tương đương 2,8% tổng diện tích toàn tỉnh, trong đó có một số diện tích chuyển sang trồng mía. Hiện nay, diện tích cây cao su ở Tây Ninh còn khoảng hơn 94.000 ha.

S.T