BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 11/09/2011 - 10:43

(BTNO) * Trong tháng 8.2011, Tây Ninh thực hiện giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 743,8 tỷ đồng- tăng 4,64% so với tháng 7. Cả 3 thành phần kinh tế đều có tăng trưởng, trong đó khu vực kinh tế nhà nước địa phương tăng cao nhất- 73,4% so với tháng trước do Nhà máy đường Nước Trong đã vào vụ chế biến.

* Đến giữa tháng 8.2011, tổng diện tích gieo trồng vụ mùa trên địa bàn tỉnh thực hiện được gần 16.000 ha- đạt hơn 22% so với kế hoạch vụ và bằng 90% so với cùng kỳ. Trong đó, cây lúa vụ mùa gieo trồng được gần 11.000 ha- đạt 20% kế hoạch vụ và bằng 93,5% so với cùng kỳ.

* Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, trong tháng 8 đã cấp được 77 giấy chứng nhận QSDĐ ở nông thôn với diện tích gần 3 ha. Luỹ kế đến ngày 15.8.2011, toàn tỉnh cấp được gần 170.000 giấy với diện tích 1.056 ha- đạt gần 90% về diện tích.

8 tháng dầu năm, diện tích nuôi trồng thuỷ sản đât 75% kế hoạch năm

* Đến tháng 8 năm 2011, tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh thực hiện được 920 ha- đạt gần 75% kế hoạch năm và bằng 100,7% so với cùng kỳ. Sản lượng con giống đạt khoảng 58 triệu con- đạt 63% kế hoạch và tăng hơn cùng kỳ 5,5%.

S.T