BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 30/09/2011 - 10:42

(BTNO) * Theo Ban chỉ đạo 1070, đến nay toàn tỉnh đã xử lý thu hồi được hơn 3.700 ha đất lâm nghiệp bị bao chiếm sử dụng sai mục đích- đạt tỷ lệ gần 83% tổng diện tích phải xử lý. Từ nay đến cuối năm 2011, các địa phương còn phải xử lý thu hồi tiếp hơn 17% diện tích còn lại- khoảng 772 ha.

Nguyên liệu làm nghề mây tre ngày càng hiếm

* Theo UBND huyện Hòa Thành, toàn huyện hiện có khoảng 500 hộ dân làm nghề truyền thống mây tre đan. Tuy nhiên, do nguyên liệu mây tre ngày càng khan hiếm, giá mua nguyên liệu ngày càng cao, sản xuất không có lợi nhuận nên đã có nhiều hộ chuyển sang nghề khác.

* UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý xoá quy hoạch Cụm công nghiệp Bình Minh theo đề xuất của UBND thị xã. Cụm công nghiệp Bình Minh là một trong 8 Cụm công nghiệp được quy hoạch đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, chưa có nhà đầu tư nào đến đây khảo sát do hạ tầng còn kém.

* Tổng vốn đầu tư dự án “hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng” phần do tỉnh làm chủ đầu tư là 624 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân được hơn 70%. Trong đó phần vốn đầu tư trong nước giải ngân được hơn 71% và phần vốn đầu tư nước ngoài giải ngân được khoảng 70%.

S.T