BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 09/10/2011 - 11:02

(BTNO) * Theo Sở Công thương, kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm 2011 trên địa bàn tỉnh thực hiện được 825,5 triệu USD- đạt 77,6% so với kế hoạch năm và tăng hơn 31,3% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất khẩu ở tất cả các khu vực kinh tế đếu tăng trường cao hơn so với cùng kỳ.

* Huyện Dương Minh Châu có 3 cơ sở với hơn 150 hộ làm nghề se nhang, chủ yếu tập trung ở xã Phước Ninh, Bến Củi. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây nghề se nhang đang gặp khó khăn do nguyên liệu mây tre đang ngày càng khan hiếm.

Số vụ cháy rừng giảm mạnh so với cùng kỳ

* 9 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh chỉ xảy ra 2 vụ cháy rừng với tổng diện tích bị thiệt hại là 0.26 ha, do hộ hợp đồng vệ sinh rừng bất cẩn gây ra. So với cùng kỳ, số vụ cháy rừng giảm đến 11 vụ với diện tích thiệt hai giảm hơn 13,85 ha.

* Theo Sở Thông tin và Truyền thông, cả 82 xã nông thôn trên địa bàn tỉnh hiện đã đạt chỉ tiêu 1 của tiêu chí nông thôn mới về bưu điện là tỷ lệ xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông. Tuy nhiên, chỉ tiêu 2 về tỷ lệ xã có Internet đến thôn thì mới đạt có 35,4%.

S.T