BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 11/10/2011 - 10:28

(BTNO) * Trong những năm qua, Thị xã Tây Ninh đã lập 1 quy hoạch chung thị xã đến năm 2020 và 19 quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị-  trong đó có 3 quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp; 9 quy hoạch chi tiết các khu dân cư; 3 quy hoạch khu tái định cư; 1 quy hoạch khu dịch vụ- thương mại phường. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện quy hoạch vẫn còn chậm.

* Trong 9 tháng đầu năm 2011, lĩnh vực xây dựng cơ bản đã thực hiện được giá trị hơn 708 tỷ đồng- đạt 53,5% so với kế hoạch năm và giảm hơn cùng kỳ gần 3%. Trong đó, nguồn vốn đã giải ngân thực hiện được 588 tỷ đồng- đạt 44,4% so với kế hoạch và giảm 5,65% so với cùng kỳ.

Nhà máy đường Biên Hoà- Tây Ninh lắp thêm che ép để nâng công suất

* Nhà máy đường Biên Hoà Tây Ninh dự kiến sẽ vào vụ chế biến 2011-2012 và đầu tháng 11.2011. Hiện Nhà máy đã đầu tư thêm gần 90 tỷ đồng để nâng cấp thiết bị, nâng công suất lên 4.000 tấn mía/ngày- cao hơn trước 500 tấn/ngày.

* Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm tăng khá cao so với cùng kỳ. Trong đó, hầu hết các sản phẩm chủ yếu đều tăng như: đường các loại- tăng 77,54%; tinh bột khoai mì- tăng hơn 68%; clinker- tăng 36,28%; gạch các loại- tăng hơn 24,3%...

S.T