BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 24/10/2011 - 10:53

(BTNO) * UBND huyện Tân Châu đề nghị xoá quy hoạch Cụm công nghiệp cơ khí Tân Hoà quy mô diện tích là 100 ha và bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp Tân Hà với diện tích 150 ha do khu vực này gần biên giới và có đường giao thông thuận lợi hơn.

* Trong tháng 10.2011, tại Tiểu khu 20 và 25 thuộc VQG Lò Gò- Xa Mát, các lực lượng bảo vệ rừng đã phát hiện có 26 cây cừ tạp có đường kính 5 cm và 8 cây vên vên có đường kính từ 15- 30 cm bị cưa hạ.

* Theo đánh giá của ngành chức năng, tiêu chí 4 về điện thuộc Bộ tiêu chí quốc gia ở Tây Ninh chưa đạt. Trong đó, chỉ tiêu về tỷ lệ hộ có điện sử dụng đạt hơn 99% nhưng chỉ tiêu về đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện thì chưa đạt.

Bưu điện văn hoá xã Ninh Điền huyện Châu Thành

* Đến nay, mạng lưới bưu chính trên địa bàn tỉnh có 154 điểm giao dịch, trong đó có 24 bưu cục, 94 điểm bưu điện văn hoá xã, 33 đại lý bưu điện, 3 kiốt và 37 đại lý báo, tem thư- đạt tỷ lệ 100% số xã có điểm phục vụ dịch vụ bưu chính viễn thông và 100% xã có báo đến trong ngày.

S.T