BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 12/11/2011 - 11:32

(BTNO) * Đến nay, tổng diện tích trồng rừng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện được 1.436,9 ha- vượt hơn 43% so với kế hoạch năm và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tất cả các dự án rừng đều trồng vượt kế hoạch được giao.

* Theo Sở Công thương, giá trị sản xuất công nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đang có tốc độ tăng trưởng cao nhất. Trong 10 tháng đầu năm 2011, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đã thực hiện được giá trị sản xuất gần 2.200 tỷ đồng- tăng hơn cùng kỳ đến 46%.

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn cần nâng cấp

* Theo khái toán của ngành chức năng, để đạt được tiêu chí số 2 về giao thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, toàn tỉnh phải đầu tư khoảng 1.670 tỷ đồng để hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn.

* Trong tháng 10 vừa qua, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thả hơn 113.000 con cá giống xuống hồ Dầu Tiếng để tái tạo nguồn lợi thuỷ sản trong hồ. Chi cục Thuỷ sản đã phối hợp cùng ngành liên quan kiểm tra tình hình đánh bắt cá trong hồ để bảo vệ nguồn cá giống.

S.T