BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 22/11/2011 - 03:08

(BTNO) * Tân Châu hiện là huyện dẫn đầu cả tỉnh về công tác thu thuế. Theo ước tính của Cục Thuế Tây Ninh, trong năm 2011 huyện Tân Châu có khả năng thực hiện công tác thu thuế đạt đến 147,7% dự toán thu cả năm.

Mía năm nay năng suất trên 70 tấn/ha

* Niên vụ 2011-2012, cả 3 nhà máy đường trong tỉnh đã ký hợp đồng đầu tư và bao tiêu sản phẩm cho 19.929 ha- giảm khoảng hơn 8% so với niên vụ trước. Tuy nhiên tổng sản lượng mía năm nay không giảm do năng suất tăng cao hơn năm trước- đạt khoảng trên 70 tấn/ha.

* Nhà máy xi măng Fico Tây Ninh đã đi vào hoạt động ổn định. Năm 2011, ước Nhà máy thực hiện giá trị sản xuất được hơn 930 tỷ đồng- tăng 24% so với cùng kỳ và đóng góp 2,2% cho tăng trưởng gía trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

* Năm 2011, diện tích tưới của cả 3 vụ trong năm ở Tây Ninh đã thực hiện được 105.000 ha- tăng 27,5% so với cùng kỳ. Sở dĩ diện tích tưới tăng là do hệ thống kênh mương được kiên cố hoá và ngành thuỷ nông áp dụng phương pháp tưới luân phiên để tiết kiệm nước.

S.T