BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 28/11/2011 - 10:48

(BTNO) * Đến nay, Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài có 48 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 6.468,5 tỷ đồng và 219 triệu USD. Hiện nay, đã có 16 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn thực hiện là 1.050 tỷ đồng và 70 triệu USD.

* Trong 11 tháng đầu năm 2011, tổng sản lượng cá khai thác được trên địa bàn tỉnh thực hiện được hơn 2.800 tấn- tăng hơn cùng kỳ 6,27% và đạt 88% so với kế hoạch. Từ nay đến cuối năm sản lượng cá khai thác sẽ tăng cao hơn và có khả năng hoàn thành kế hoạch năm.

Thi công đường 781

* Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2011 giá trị khối lượng xây dựng cơ bản ước thực hiện được 1.628 tỷ đồng- đạt 110% kế hoạch, trong đó giải ngân sẽ thực hiện được 1.474,4 tỷ đồng- đạt 100% kế hoạch.

* Đến tháng 11.2011, trong 25 xã điểm xây dựng nông thôn mới đã có 5 xã lập xong và được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Số xã còn lại đang lập nhiệm vụ quy hoạch để trình phê duyệt. Định hướng đến cuối năm nay toàn bộ 25 xã điểm đều lập xong quy hoạch nông thôn mới.

S.T