Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 13/04/2019 - 10:13

BTNO - Quý I.2019, các sản phẩm chủ yếu của tỉnh đều có chỉ số sản xuất tăng khá so cùng kỳ.

Quý I.2019, điện thương phẩm tăng gần 30% so cùng kỳ.

* Trong quý I.2019, các sản phẩm chủ yếu của tỉnh đều có chỉ số sản xuất tăng khá so cùng kỳ. Trong đó, giày các loại tăng 18,72%; vỏ, ruột xe các loại tăng 22,89%; quần áo các loại tăng 17,10%; điện thương phẩm tăng 29,71%; nước máy sản xuất tăng 9,10%... so cùng kỳ.

* Luỹ kế 3 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước đạt 14.861 tỷ- tăng 11,06% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế nhà nước tăng 7,99% và kinh tế ngoài nhà nước tăng 11,19%. Một số nhóm hàng chiếm tỷ trọng chủ yếu như: lương thực, thực phẩm đạt 5.533 tỷ đồng- tăng 11,68%; xăng, dầu các loại đạt 2.074 tỷ đồng- tăng 12,73%...

Khách hàng mua sắm tại Co.opmart Tây Ninh.

* Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh trong 3 tháng đầu năm thực hiện khoảng 5.512 tỷ đồng- tăng 13,52% so cùng kỳ. Trong đó khu vực đầu tư thuộc ngân sách nước 444,6 tỷ đồng- tăng 2,9%; khu vực ngoài nhà nước 3.081 tỷ đồng- tăng 12,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 1.980 tỷ đồng- tăng 18,82% so với cùng kỳ.

* Khối lượng củ mì đưa vào chế biến 3 tháng đầu năm 2019 đạt khoảng 761.927 tấn- tăng 12% so cùng kỳ; sản xuất được 190.481 tấn bột- trong đó sản xuất công nghiệp là 647.638 tấn củ, 161.909 tấn bột; cơ sở vừa và nhỏ 114.289 tấn củ, 28.572 tấn bột. Giá thu mua củ mì tươi dao động từ 2.800- 3.100 đồng/kg với 30 chữ bột tùy khu vực.

S.T