BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 30/11/2011 - 10:38

Máy bốc mía Công ty SBT đưa về nhà máy

(BTNO) * Công ty CP Bourbon Tây Ninh vừa nhập về 10 máy bốc mía với tổng chi phí là 6,7 tỷ đồng- bình quân mỗi máy là 670 triệu đồng. Công ty sẽ bán cho những nông dân có nhu cầu theo hình thức thu hồi vốn sau, nhằm góp phần giải quyết khó khăn trong khâu thu hoạch mía.

* Theo Cục Thuế Tây Ninh, đến nay trên địa bàn tỉnh còn một số doanh nghiệp nợ thuế với tổng số là 211 tỷ đồng. Trong đó có khoảng 27 tỷ đồng là nợ khó thu, 16 tỷ đồng đang chờ xử lý. Còn lại 168 tỷ đồng thì có khả năng thu được.

* Theo dự báo của Sở Tài chính, năm 2011, trong 14 khoản thu chỉ có 1 khoản thu phí xăng dầu là không đạt dự toán. Còn lại 13 khoản thu thì đến nay đã thực hiện đạt và vượt dự toán, trong đó có một số khoản thu vượt rất cao như thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài- vượt hơn 92% dự toán.

* Đến nay Tây Ninh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 9 Cụm công nghiệp với diện tích là 773,8 ha. Trong đó có 6 Cụm công nghiệp có nhà đầu tư đang ký đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng.

S.T