BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 06/12/2011 - 10:47

Bảo trì thiết bị nhà máy đường SBT

(BTNO) * Theo kết quả đạt được trong 10 tháng đầu năm và tiến độ thực hiện trong tháng 11, ngành chức năng ước tính đến cuối năm nay giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện được hơn 9.900 tỷ đồng- tăng 22% so với cùng kỳ- đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

* Đến giữa tháng 11 năm nay, bệnh heo tai xanh trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được khống chế. Trong thời gian qua, dịch heo tai xanh xuất hiện ở 31 xã thuộc 6 huyện trong tỉnh làm hơn 1.800 con heo chết và tiêu huỷ.

* Năm 2011, nguồn thu tiền thuê đất tăng rất cao so với năm trước do có một số doanh nghiệp có quy mô diện tích thuê lớn như: Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên, Công ty CP Cao su Tây Ninh… ký lại hợp đồng thuê đất theo đơn giá mới cao hơn hợp đồng cũ.

*  Giá trị sản xuất Khu công nghiệp Trảng Bàng trong năm 2011 ước thực hiện được hơn 3.000 tỷ đồng- tăng 21% so với năm trước và chiếm đến gần 31% tổng giá trị sản xuất công nghiệp trong toàn tỉnh.

S.T