BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 11/12/2011 - 04:43

(BTNO) * Hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện tại có hơn 2.500 tuyến với tổng chiều dài hơn 4.700 km. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành chức năng thì hạ tầng giao thông vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển.

* Khu công nghiệp Trảng Bàng đang ngày càng phát triển. Năm 2011 ước tính giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 3.000 tỷ đồng- tăng hơn 21% so với năm trước và chiếm tỷ trọng hơn 30% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

Khu hành chính Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát

* Theo đánh giá của Ban quản lý Khu kinh tế Tây Ninh thì tiến độ xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát triển khai rất chậm- chỉ mới có 14 dự án đầu tư do khó khăn trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng và nguồn vốn đầu tư còn rất thấp so với yêu cầu.

* Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2011 lĩnh vực XDCB toàn tỉnh ước thực hiện giá trị khối lượng thực hiện được hơn 1.620 tỷ đồng- đạt 110% kế hoạch, trong đó giải ngân ước thực hiện được hơn 1.470 tỷ đồng- đạt 100% kế hoạch.

S.T