Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 04/06/2019 - 18:57

BTNO - Toàn tỉnh cơ bản thu hoạch xong vụ đông xuân 2018-2019; đàn bò trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 93.270 con; sản lượng gỗ khai trong tháng 5 năm 2019 trên địa bàn tỉnh ước đạt 12.871 m3…là những thông tin kinh tế trong tỉnh đáng chú ý.

Thu hoạch đậu phộng ở huyện Dương Minh Châu.

* Đến cuối tháng 5 năm 2019, toàn tỉnh cơ bản thu hoạch xong vụ Đông xuân 2018-2019 với 68.497 ha cây trồng trong vụ các loại. Trong đó: cây lúa đã thu hoạch được 48.334 ha- tăng 5,41% (tương đương tăng 2.076 ha) so với cùng kỳ; cây bắp thu hoạch 2.681,8 ha- giảm 18,18% so cùng kỳ; đậu phộng 3.566 ha; rau các loại 10.879 ha...

* Đàn bò trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 93.270 con- xấp xỉ so với cùng kỳ năm trước. Riêng bò sữa hiện có 13.353 con- tăng 13,50% (tương đương tăng 1.588 con) so với cùng kỳ, chủ yếu do Chi nhánh Cty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam- Trang trại Bến Cầu tăng đàn lên 7.800 con và bò cái cho sữa tăng lên 3.800 con.

* Sản lượng gỗ khai trong tháng 5 năm 2019 trên địa bàn tỉnh ước đạt 12.871 m3- tăng 1,35% (tương đương tăng 171 m3) so với cùng kỳ. Lũy kế, từ đầu năm đến cuối tháng 5, toàn tỉnh khai thác khoảng 17.790 m3 gỗ- tăng 4,65% (tương đương 790 m3) so với cùng kỳ.

* Trong tháng 5 năm 2019, sản lượng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh ước thu hoạch được khoảng 819 tấn. Lũy kế từ đầu năm đến tháng 5, toàn tỉnh thu hoạch được hơn 4.330 tấn thủy sản- giảm 1,88% so với cùng kỳ. Riêng sản lượng khai thác, trong 5 tháng đầu năm thực hiện được khoảng 1.000 tấn- giảm 0,99% so với cùng kỳ.

S.T