Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 17/08/2019 - 09:09

BTNO - Thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả sản xuất lúa và xây dựng vùng lúa chất lượng cao đến năm 2020”, huyện Bến Cầu đăng ký xây dựng vùng lúa chất lượng cao đạt tiêu chuẩn VietGAP năm 2019 với diện tích 71,3 ha.

Cánh đồng lúa ở Tây Ninh- Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, ngành chức năng còn phối hợp với phòng nông nghiệp các huyện xây dựng cánh đồng lớn với diện tích 2.597 ha.

* Vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong tháng 7.2019 ước đạt 1.404 ngàn tấn- tăng 2,04% và luân chuyển được 98.362 ngàn tấn.km- tăng 2,43% so với tháng tháng trước. Cộng dồn 7 tháng đầu năm, vận tải hàng hóa ước đạt 9.223 ngàn tấn- tăng 7,31% và luân chuyển 670.524 ngàn tấn.km- tăng 7,22% so với cùng kỳ.

* Luỹ kế 7 tháng năm 2019, doanh thu hoạt động dịch vụ, lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành trên địa bàn tỉnh đạt 9.591 tỷ đồng- tăng 8,48 % so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 5.547 tỷ đồng- tăng 9,98%, dịch vụ lưu trú đạt 115,6 tỷ đồng- tăng 10,87% và dịch vụ khác đạt 3.927 tỷ đồng- tăng 6,36% so cùng kỳ.

* Trong 7 tháng qua, có một số nguồn thu nội địa đạt cao như: thu công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 958 tỷ đồng- bằng 59,9% dự toán, tăng 16,18%; thu từ doanh nghiệp nhà nước 340 tỷ đồng- bằng đạt 54,51% dự toán và tăng 11,46 %; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 408 tỷ đồng- đạt 86,86% dự toán, tăng 49,01%; thu tiền sử dụng đất 225,32 tỷ đồng- tăng 19,0%... so với cùng kỳ.

S.T