BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 31/12/2011 - 02:24

(BTNO) * Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên năm 2011 thực hiện nộp ngân sách được 91,22 tỷ đồng- tăng đến gần 150% so với năm 2010. Trong đó: thuế giá trị gia tăng nộp gần 19,5 tỷ đồng- tăng hơn 63% và thuế thu nhập doanh nghiệp nộp hơn 71,7 tỷ đồng- tăng hơn 191% so với năm 2010.

* Kể từ vụ chế biến 2011-2012, Nhà máy đường của Công ty CP Bourbon Tây Ninh sẽ thực hiện khoan 2 mẫu ngẫu nhiên ở 2 vị trí khác nhau trên mỗi xe chở mía để xác định chữ đường. Theo Công ty thì thực hiện như vậy việc đo chữ đường sẽ chính xác hơn.

* Kế hoạch vốn cho Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2011 là 24,78 tỷ đồng. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thì khả năng cả năm 2011 ước dự án có thể giải ngân  được hơn 13,4 tỷ đồng- đạt khoảng hơn 54% kế hoạch.

Doanh thu từ vận tải hành khách tăng 28%

* Năm 2011, khối lượng hành khách vận chuyển trên địa bàn tỉnh thực hiện được hơn 14 triệu lượt người- tăng hơn năm trước 8,1% và doanh thu từ vận chuyển hành khách thực hiện được khoảng 547 tỷ đồng- tăng hơn năm trước gần 28%.

S.T