Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 20/08/2019 - 21:24

BTNO - Theo Cục Thống kê, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 7.2019 tăng 1,1% so với tháng trước, tăng 2,37% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Công nhân một doanh nghiệp ở TP.Tây Ninh sản xuất rào chắn- Ảnh minh hoạ

Cộng dồn 7 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp trong tỉnh tăng 1,96% so với cùng kỳ.

*  Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2019, doanh thu hoạt động dịch vụ, lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt gần 9.600 tỷ đồng- tăng 8,48 % so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu dịch vụ ăn uống đạt hơn 5.500 tỷ đồng- tăng gần 10%, dịch vụ lưu trú đạt khoảng 115 tỷ đồng- tăng 10,87% và dịch vụ khác đạt 3.927 tỷ đồng- tăng 6,36% so cùng kỳ.

* Tuy bệnh khảm lá vẫn còn xảy ra, nhưng do sự lây lan và mức độ nhiễm bệnh không còn nhiều như trước, nên vụ Hè thu năm nay, nông dân toàn tỉnh vẫn xuống giống cây mì được trên 10.600 ha- tăng 6,58% (tương đương tăng hơn 650 ha) so với cùng kỳ.

* Theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025, mức hỗ trợ lãi vay tăng từ 3%/năm lên 5%/năm (riêng đầu tư nông nghiệp hữu cơ hỗ trợ 100% lãi vay); thời gian hỗ trợ lãi vay tăng từ 2 năm lên 5 năm.

S.T