BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 08/01/2012 - 03:06

(BTNO) * Theo Cục Thống kê, năm 2011, Tây Ninh thực hiện khai thác gỗ được hơn 71.300 mét khối- tăng 7,49% so với năm 2010, trong đó chủ yếu là khai thác từ rừng trồng. Sản lượng gỗ tăng là do diện tích rừng đã đến kỳ tỉa thưa đưa vào khai thác tăng.

* Thực hiện đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay Tây Ninh đã xây dựng được hơn 2.800 căn, trong đó có gần 2.400 căn xây dựng từ năm 2006 đến 2010 và 440 căn xây dựng trong năm 2011.

Năm 2012, sản xuất nông nghiệp phấn đấu tăng 5,5%

* Năm 2011, giá trị sản xuất Ngành nông- lâm- thuỷ sản trên địa bàn tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng là 5,5% so với năm 2010. Theo Nghị quyết HĐND tỉnh thì năm 2012 ngành tiếp tục phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 5,5% so với năm 2011.

* Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, khả năng huy động nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2012 trên địa bàn tỉnh vào khoảng hơn 18.300 tỷ đồng- tăng hơn 57% so với năm 2011 và bằng 32% GDP. Năm 2011, toàn tỉnh huy động được chỉ hơn 11.600 tỷ đồng.

S.T