BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 12/01/2012 - 12:35

Bình quân lương thực đầu người ở Tây Ninh cao nhất khu vực Đông Nam bộ

(BTNO) * Năm 2011, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện được là hơn 376.000 ha- bằng 100,4% kế hoạch và tăng hơn năm trước khoảng 1.000 ha. Trong đó, diện tích cây hàng năm là 277.073 ha và diện tích cây lâu năm là 98.151 ha.

* Năm 2012, chỉ tiêu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là 4.500 tỷ đồng, trong đó chỉ tiêu phần thu nội địa là 3.200 tỷ đồng, phần thu xuất nhập khẩu là 300 tỷ đồng và các khoản thu quản lý qua ngân sách là 1.000 tỷ đồng.

* Theo thống kê của Cục trồng trọt, bình quân lương thực ở Tây Ninh đạt 325kg/người/năm- cao nhất khu vực Đông Nam bộ.

* Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2012, tổng vốn đầu tư lĩnh vực xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh là 1.368,3 tỷ đồng. Trong đó phần do tỉnh quản lý là 841,7 tỷ đồng, còn lại 526,6 tỷ đồng do các huyện và thị xã quản lý.

S.T