Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 06/10/2019 - 19:09

BTNO - 9 tháng đầu năm, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất được hơn 59 triệu đôi giày các loại- tăng 10,90%; 124,55 triệu quần áo các loại- tăng 6,94%; hơn 54 triệu vỏ ruột xe các loại- tăng 16,42%; hơn 7,7 triệu m3 nước máy- tăng 10,20%; 519,5 triệu viên gạch các loại- tăng 2,96%... so với cùng kỳ.

9 tháng đầu năm toàn tỉnh sản xuất 519,5 triệu viên gạch các loại.

* Trong 9 tháng đầu năm 2019, năng suất lúa trên địa bàn tỉnh đạt bình quân 55,48 tạ/ha- giảm 0,89% (tương đương giảm 0,5 tạ/ha) so với cùng kỳ do thời tiết những tháng đầu năm có lúc không thuận lợi. Tuy nhiên, sản lượng lúa thu hoạch trong 9 tháng sơ bộ ước đạt 549.222 tấn- tăng 0,53% (tương đương tăng 2.874 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

* Luỹ kế từ đầu năm đến tháng 9, sản lượng gỗ khai thác trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 43.594 m3- giảm 5,48% (tương đương giảm 2.529 m3) so với cùng kỳ; sản lượng củi khai thác ước thực hiện 217.475 Ste- bằng 97% (tương đương giảm 6.725 Ste) so với cùng kỳ.

* Trong tháng 9.2019, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện đạt 313,7 tỷ đồng- tăng 7,86% so với tháng trước. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh ước đạt 265,34 tỷ đồng- tăng 7,64%; vốn ngân sách cấp huyện đạt 48,41 tỷ đồng- tăng 9,03% so với tháng trước.

S.T