BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 23/01/2012 - 05:57

(BTNO) * Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2012, nguồn vốn đầu tư từ khu vực nhà nước có khả năng lên đến 4.850 tỷ đồng- tăng hơn 55% so với năm 2011 và chiếm khoảng hơn 26% tổng nguồn vốn đầu tư phát triển.

* Năm 2011, chỉ tiêu kế hoạch trồng mới rừng huyện Tân Biên được giao là 250 ha. Kết thúc năm 2011, toàn huyện thực hiện trồng rừng được 343 ha- vượt kế hoạch hơn 37%.

* Năm 2012, chỉ tiêu xuất khẩu của Tây Ninh đạt tổng kim ngạch tăng 20% so với năm 2011- tương đương hơn 1,3 tỷ USD. Năm 2011 Tây Ninh thực hiện kim ngạch xuất khẩu đạt 1,178 tỷ USD và cũng là năm đầu tiên kim ngạch xuất khẩu Tây Ninh vượt 1 tỷ USD.

Một trong những Trạm thu phát sóng của Viễn thông Tây Ninh

* Hiện nay, Viễn thông Tây Ninh có 1.588 trạm thu phát sóng điện thoại di động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và chiếm đến hơn 84% thị phần dịch vụ cố định ở Tây Ninh.

S.T