BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 31/01/2012 - 11:24

(BTNO) * Năm 2012, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản phần do các huyện, thị xã quản lý là 526,6 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn cân đối ngân sách là 252,2 tỷ đồng và nguồn vốn thu từ xổ số kiến thiết là 310,5 tỷ đồng.

* Đến nay, nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển của tỉnh Tây Ninh được nâng lên là 200 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày càng tăng. Trong năm 2011, Quỹ được bổ sung thêm 2 đợt vốn với tổng số là 110 tỷ đồng.

Trồng rừng ở Tân Biên

* Huyện Tân Biên phấn đấu đến cuối năm 2012 độ che phủ rừng trên địa bàn huyện đạt hơn 30% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện. Năm nay Tân Biên tiếp tục tăng cường công tác trồng rừng- kể cả trồng tập trung và phân tán.

* Theo dự báo của ngành chức năng, năm 2012 nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Tây Ninh có thể đạt đến hơn 5.600 tỷ đồng- chiếm khoảng 31% tổng nguồn vốn đầu tư phát triển và tăng đến hơn 70% so với năm 2011.

S.T