Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 02/11/2019 - 15:06

BTNO - Tính đến giữa tháng 10.2019, toàn tỉnh đã xuống giống vụ Mùa được 60.958 ha, so với cùng kỳ năm trước giảm 10,70% (tương đương giảm 7.304,1 ha).

Chăm sóc lúa vụ Mùa mới gieo sạ.

Trong đó, cây lúa xuống giống được 46.489 ha- giảm 10,36% (­tương đương giảm 5.371,5 ha) so với cùng kỳ do tình hình thời tiết không thuận lợi.

* Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh trong tháng 10 tăng mạnh (+10,92%) so với tháng trước. Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 16,09%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,21%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,56%... Riêng ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm nhẹ (-0,53%) so với tháng trước.

* Vận tải hàng hóa trong tháng 10.2019 duy trì phát triển ổn định với khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 1.426 nghìn tấn- tăng 1,35% và luân chuyển được 97.289 nghìn tấn.km- tăng 1,53% so tháng trước. Sản lượng vận tải hàng hóa tăng chủ yếu do tăng vận chuyển nông sản thu hoạch trong tháng.

Vận chuyển hàng hoá- Ảnh minh hoạ

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10.2019 trên địa bàn tỉnh tăng 0,61% so với tháng trước, tăng 1,95% so với cùng kỳ năm trước, tăng 1,65% so với tháng 12 năm trước và tăng 2,7% so với bình quân cùng kỳ năm 2018. Trong đó CPI nhóm hàng lương thực tăng 0,79% so với tháng trước.

S.T