Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 05/11/2019 - 08:00

BTNO - Trong 10 tháng đầu năm 2019, đa số các sản phẩm chủ yếu của tỉnh đều có sản lượng sản xuất tăng khá so với cùng kỳ.

Nhà máy đường Thành Thành Công Tây Ninh vào vụ sản xuất.

Trong đó, đường các loại tăng 30,01%; giày các loại tăng 9,44%; quần áo các loại 7,90%; vỏ, ruột xe các loại tăng 15,56%; điện thương phẩm tăng 20,79%; clanke poolan tăng 11,31%... so cùng kỳ năm trước.

* Trong tháng 10.2019, toàn tỉnh thực hiện chuyển đổi cây trồng 51,5 ha. Trong đó có 15 ha cây mì và 36,5 ha cây cao su chuyển sang trồng chôm chôm thái, bưởi da xanh, sầu riêng, mít, dừa, chanh không hạt... Lũy kế trong 10 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã chuyển đổi được 452,2 ha cây trồng.

* Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 10 năm 2019 ước thực hiện được 276,27 tỷ đồng- tăng 3,20% so với tháng trước, bao gồm: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 238,4 tỷ đồng- tăng 0,09%, vốn ngân sách cấp huyện đạt 37,8 tỷ đồng- tăng 10,14%, riêng ngân sách cấp xã trong tháng không phát sinh.

* Trong tháng 10, trên địa bàn tỉnh xảy ra 8 vụ vi phạm quy định về Luật lâm nghiệp- giảm 3 vụ so với tháng trước. Trong đó có 1 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích 0,0048 ha; 4 vụ khai thác rừng trái pháp luật, tạm giữ 6,548 m3 gỗ các loại; 2 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật, tạm giữ 0,684 m3 gỗ; 1 vụ mang dụng cụ vào rừng để bẫy bắt động vật.

S.T