Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 12/11/2019 - 15:52

BTNO - Theo Sở Công thương, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh trong tháng 10.2019 ước đạt 324,9 triệu USD-so với tháng trước giảm 13,2%, giảm 9,6% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Chế biến cao su xuất khẩu.

Luỹ kế, trong 10 tháng năm 2019, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3.113,7 triệu USD- giảm 8,1% so với cùng kỳ, ước đạt 62,1% so với kế hoạch năm.

* Năm 2019, kế hoạch diện tích trồng rừng trên địa bàn tỉnh là 235 ha. Đến nay các đơn vị chủ rừng đã trồng được 122,1 ha- đạt 51% so với kế hoạch năm. Hiện các đơn vị chủ rừng tiếp tục thực hiện chăm sóc, phòng chống cháy và bảo vệ, đảm bảo rừng trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

* Trong tháng 10.2019, toàn tỉnh có 127 ha cây bắp nhiễm mới sâu keo mùa thu. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 565 ha cây bắp phát hiện nhiễm sâu keo mùa thu. Ngành chức năng đã tổ chức 40 lớp tập huấn, hướng dẫn cho 1.100 nông dân về sâu keo mùa thu gây hại trên bắp và các đối tượng gây hại trên cây trồng khác.

Ruộng bắp- ảnh minh hoạ

* Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong tháng 10.2019 ước đạt 5.323 tỷ đồng- tăng 2,61% so với tháng trước. Trong đó: khu vực kinh tế nhà nước đạt 203,286 tỷ đồng- tăng 4,72%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 5.120 tỷ đồng- tăng 2,53% so tháng trước.

S.T