Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 14/11/2019 - 21:39

BTNO - Trong tháng 10.2019, xuất khẩu hạt điều trên địa bàn tỉnh ước đạt 13,1 triệu USD- giảm 8,4% so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 87,9% so với kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản.

Công đoạn tách vỏ tại một cơ sở chế biến hạt điều.

Luỹ kế, 10 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu hạt điều của tỉnh ước đạt 121,1 triệu USD- giảm 22,6% so với cùng kỳ.

* Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 10.2019 ước đạt 56.192 tỷ đồng- tăng 1,0% so với tháng trước và tăng 13,61% so với thời điểm cuối năm 2018. Trong đó dư nợ cho vay ưu đãi doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 5.343 tỷ đồng- tăng 4,16% so với tháng trước và tăng 0,08% so với cuối năm 2018.

* Theo Sở Công thương, chỉ số sản xuất công nghiệp trong 10 tháng đầu năm tăng 15,50% so với cùng kỳ năm trước.

Công nghiệp khai khoáng giảm so cùng kỳ- Ảnh minh hoạ

Phân theo ngành kinh tế: công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,44%; sản xuất phân phối điện tăng 20,27%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 16,72%...; riêng công nghiệp khai khoáng giảm 4,68% so với cùng kỳ.

* Theo Cục Thống kê, trong 10 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước thực hiện được 7.983 tỷ đồng- đạt 99,80% dự toán năm, tăng 25,41% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa thực hiện được 6.704 tỷ đồng- đạt 91,21% dự toán năm, tăng 16,78% so với cùng kỳ.

S.T