Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 18/11/2019 - 15:13

BTNO - Trong tháng 10.2019, kim ngạch xuất khẩu cao su ở Tây Ninh đạt khoảng 1,2 triệu USD- giảm 24,2% so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 8% kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản trên địa bàn tỉnh.

Vận chuyển mủ cao su về nhà máy chế biến.

Luỹ kế 10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cao su ước đạt 51,4 triệu USD, so với cùng kỳ giảm 80,9%.

* Nhà máy Tanifood Tây Ninh đề ra kế hoạch đến năm 2023 phát triển vùng nguyên liệu với diện tích khoảng 5.006 ha để phục vụ cho như cầu chế biến của nhà máy. Trong đó, nhà máy tự tổ chức sản xuất 1.171 ha; liên kết với nông dân, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh sản xuất 3.835 ha. 

* Trong 10 tháng đầu năm, Công ty Điện lực Tây Ninh đã nghiệm thu đưa vào vận hành 26 công trình với khối lượng 132 km đường dây trung áp, 127 km đường dây hạ áp, 21,4 MVA dung lượng trạm biến áp.

Công nhân Công ty Điện lực Tây Ninh thực hiện công trình thắp sáng đường quê- Ảnh minh họa

Hiện công ty đang thi công 6 công trình với khối lượng 48,5 km, dự kiến hoàn tất trong quý IV.2019, với tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng.

* Đến tháng 10 năm 2019, các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã thực hiện nộp tiền hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR được gần 3,1 tỷ đồng- đạt 43,75% so với kế hoạch năm; trong đó số thu trong tỉnh là gần 2,5 tỷ đồng- đạt 77,18% so kế hoạch năm.

S.T