Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 05/12/2019 - 08:54

BTNO - Theo Sở NN&PTNT, đến giữa tháng 11.2019, diện tích xuống giống sớm một số cây ngắn ngày vụ Mùa 2019 đạt 71.737 ha- vượt 3,4% so với kế hoạch và vượt 2,3% so với cùng kỳ.

Làm đất chuẩn bị xuống giống lúa.

Trong đó, cây lúa xuống giống được 50.758 ha; cây bắp 1.316 ha; cây mì 7.730 ha; rau các loại 7.571 ha; đậu các loại 1.376 ha...

* Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh tháng 11.2019 ước thực hiện tăng 3,27% so với tháng trước. Trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,64%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,04%... Riêng sản xuất và phân phối điện giảm 5,82% so với tháng trước.

* Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện trong tháng 11.2019 ước đạt 281,4 tỷ đồng- tăng 4,02% so với tháng trước. Trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 229,71 tỷ đồng- tăng 3,42%; ngân sách cấp huyện đạt 51,71 tỷ đồng- tăng 6,76% so với tháng trước.

* Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 11.2019 tăng 1,07% so với tháng trước, tăng 2,81% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2,74% so với tháng 12 năm trước. So với bình quân cùng kỳ năm 2018, CPI tháng 11,2019 cũng tăng 2,71%.

S.T