Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 10/12/2019 - 19:11

BTNO - Vận tải hành khách trong tháng 11.2019 ước đạt 1.705 nghìn lượt khách- tăng 2,05% và luân chuyển được 127.761 nghìn lượt khách.km- tăng 1,55% so tháng trước.

Hành khách lên xe tại bến xe Tây Ninh.

Lũy kế 11 tháng, vận chuyển hành khách trên địa bàn đạt 17.566 nghìn lượt khách- tăng 7,11%; luân chuyển hành khách đạt 1.295.875 nghìn lượt khách.km- tăng 7,20% so cùng kỳ.

* Đến giữa tháng 11.2019, tổng diện tích cây ngắn ngày vụ Mùa đã tiến hành thu hoạch đạt 37.891 ha- bằng 60,1% so với tổng diện tích đã gieo trồng. Trong đó: cây lúa thu hoạch đạt 3.617 ha, cây bắp đạt 252 ha, rau các loại đạt 2.989 ha, đậu các loại đạt 699 ha, đậu phộng đạt 167 ha...

* Từ ngày 31.10 đến ngày 2.11.2019, ngành chức năng đã thả vào hồ Dầu Tiếng 668.077 con cá giống các loại cá giống: mè hoa, trắm cỏ, trôi, chép, tra, lăng nha, sặc rằn- đạt 107,8% kế hoạch năm 2019.

Thả cá giống vào hồ Dầu Tiếng để tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Những năm qua, hàng năm ngành chức năng đều tổ chức thả cá giống vào hồ Dầu Tiếng để tái tạo nguồn lợi thủy sản tại đây.

* Hầu hết các sản phẩm chủ yếu của tỉnh trong 11 tháng đầu năm đều có sản lượng sản xuất tăng khá so cùng kỳ. Cụ thể: đường các loại tăng 39,06%; giày các loại tăng 9,07%; vỏ, ruột xe các loại tăng 15,13%; quần áo các loại tăng 5,96%; nước máy sản xuất tăng 9,49%; clanke poolan tăng 18,13%... so cùng kỳ năm trước.

S.T