BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 11/02/2012 - 02:48

Tháng 1, hoạt động du lịch tăng

(BTNO) - * Theo Sở Công thương, chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 năm 2012 so với tháng trước tăng 0,65%. Trong tháng, các nhóm hàng tăng cao bao gồm: may mặc, giày dép- tăng 1,54%; giải trí, du lịch- tăng 0,95%; chất đốt, vật liệu xây dựng- tăng 0,94%...

* Hệ thống thuỷ lợi Tân Hưng và Tân Châu năm 2011 đã phục vụ tưới tiêu được hơn 20.000 ha đất sản xuất nông nghiệp- tăng hơn 18% so với năm 2010. Năm 2012 dự kiến hệ thống sẽ tưới tiêu cho hơn 22.000 ha- tăng hơn năm 2011 khoảng 7,5%.

* Trong tháng 1 năm 2012, kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tỉnh thực hiện được khoảng hơn 65,3 triệu USD- giảm gần 18% so với tháng trước do có thời gian nghỉ tết Nguyên đán, nhưng tăng hơn cùng kỳ trên 24%.

* Năm 2012, Ngành Thuế sẽ tập trung tổ chức triển khai 2 Luật thuế mới- có hiệu lực từ ngày 1.1.2012. Đó là Luật thuế Bảo vệ môi trường và Luật thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp.

S.T