BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 13/02/2012 - 02:48

(BTNO) * UBND tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị xã Tây Ninh với tổng mức đầu tư dự kiến lên đến hơn 379 tỷ đồng và thời gian thực hiện từ năm 2012- 2014.

* Năm 2012, Ngành Thuế Tây Ninh được giao chỉ tiêu thu nội địa trên địa bàn tỉnh là 3.200 tỷ đồng. Riêng Ngành Thuế đề ra chỉ tiêu phấn đấu là sẽ tăng thu tối thiểu từ 5% trở lên so với chỉ tiêu của tỉnh giao.

* Xã Long Thành Trung thuộc huyện Hoà Thành là một trong hai xã được chọn làm mẫu xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Đến nay, xã đã đạt được 8 trong 19 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia. Năm 2012 xã Long Thành Trung phấn đấu đạt thêm 4 tiêu chí nữa.

Cống điều tiết trên đập chính hệ thống thuỷ lợi Tân Châu

* Hệ thống thuỷ lợi Tân Châu lấy nguồn nước từ hồ chứa Tha La huyện Tân Châu, có diện tích tưới thiết kế là 3.670 ha. Đến nay, hệ thống chỉ mới tưới được 2.500 ha. Nguyên nhân do thiếu một số tuyến kênh cấp 3 và nội đồng.

S.T