Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 13/02/2020 - 20:45

BTNO - Đến giữa tháng 1.2020, vụ đông xuân 2019- 2020 trong toàn tỉnh đã gieo trồng được 37.638 ha lúa .

Cánh đồng lúa ở thị xã Hòa Thành- Ảnh minh hoạ

* Đến giữa tháng 1 năm 2020, cây lúa vụ đông xuân 2019- 2020 toàn tỉnh gieo trồng được 37.638 ha- chiếm 53,66% trong tổng diện tích gieo trồng, tăng 8,48% (tương đương tăng 2.942 ha) so với cùng kỳ. Trong đó Trảng Bàng tăng 1.291 ha, Châu Thành tăng 1.015 ha, Gò Dầu tăng 800 ha, Tân Biên tăng 153,0 ha...

* Diện tích mì vụ đông xuân 2019- 2020 bị nhiễm bệnh khảm lá là 6.225 ha, xuất hiện tại 46 xã thuộc 4 huyện: Tân Biên (535 ha), Tân Châu (2.578 ha), Dương Minh Châu (935 ha) và Châu Thành (2.177 ha). Trong đó có 3.497,5 ha nhiễm <15%; 1.071,5 ha nhiễm từ 15- < 30%; 1.006 ha nhiễm 30- 70% và 650 ha nhiễm >70%.

Xuống giống mì- Ảnh minh hoạ

* Năm 2020, toàn tỉnh có 58.122 ha rừng hiện có được đưa vào kế hoạch bảo vệ, trong đó diện tích rừng tự nhiên là 45.421 ha, diện tích rừng trồng là 12.377 ha, trảng cỏ 324 ha; diện tích khoanh nuôi tái sinh tự nhiên là 1.197,8 ha, trong đó rừng phòng hộ Dầu Tiếng 950 ha, VQG Lò Gò - Xa Mát 224 ha, rừng Núi Bà 23,8 ha.

* Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trên địa bàn tỉnh trong tháng 1 năm 2020 ước đạt 266,83 tỷ đồng- tăng 5,03% so với tháng trước. Trong đó doanh thu vận tải hành khách đạt 91,065 tỷ đồng- tăng 18,81%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 170,359 tỷ đồng- giảm 1,1% so với tháng trước.

S.T