Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 20/02/2020 - 07:51

BTNO - Hiện toàn tỉnh có 2.402 ha cây xoài - tăng 2,99% so với cùng kỳ năm trước (tương đương tăng 74 ha).

Thu hoạch xoài ở xã Bình Minh, TP.Tây Ninh.

Năng suất thu hoạch xoài cả năm 2019 đạt 86,52 tạ/ha- tăng 5,31% so với cùng kỳ (tương đương 4,36 tạ/ha). Tuy nhiên, sản lượng thu hoạch lại giảm 0,14% so với cùng kỳ do diện tích cho trái giảm.

* Theo Cục Thống kê, trong tháng 1 năm 2020, chỉ số giá nhóm hàng lương thực tăng 0,17% so tháng trước, chủ yếu do mặt hàng gạo tăng 0,14%; chỉ số giá nhóm thực phẩm cũng tăng 2,94% so với tháng trước, chủ yếu do các mặt hàng thịt gia súc tươi sống tăng 3,18%, trong đó riêng thịt heo tăng đến 8,55%.

* Theo Sở Công thương, trong năm 2019, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh với nước bạn Campuchia đạt 217,25 triệu USD- chiếm 22,29% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu. Trong đó, xuất khẩu đạt 10,84 triệu USD, nhập khẩu 206,37 triệu USD.

Tổng dư nợ cho vay ước đến cuối tháng 1 năm 2020 đạt 59.660,4 tỷ đồng- tăng 1,5% so với tháng trước. Trong đó dư nợ ngắn hạn ước là 38.896,7 tỷ đồng- chiếm 65,2% tổng dư nợ, tăng 2% so tháng trước; dư nợ cho vay trung, dài hạn ước 20.763,7 tỷ đồng- chiếm 34,8% tổng dư nợ, tăng 0,6% so với tháng trước.

S.T