Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 03/03/2020 - 17:14

BTNO - Vụ Đông Xuân 2019-2020, đến giữa tháng 2 năm 2020, toàn tỉnh xuống giống được 88.650 ha cây trồng các loại- tăng 5,59% so cùng kỳ (tương đương tăng 4.697 ha).

.

Nông dân huyện Bến Cầu chăm sóc lúa Đông Xuân

Trong đó, diện tích các loại cây trồng thu hoạch trong vụ đạt 63.190 ha- tăng 2,16%; diện tích cây trồng cho thu hoạch năm sau đạt 25.459 ha- tăng 15,21% so với cùng kỳ.

* Theo Cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh trong tháng 2 năm 2020 tăng 0,29% so với tháng trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 1,32%, ngành công nghiệp chế biến tăng 0,83%... Tuy nhiên, ngành sản xuất phân phối điện giảm 8,17% và hoạt động cung cấp nước cũng giảm 6,55% so với tháng trước.

* Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện trong tháng 2 năm 2020 đạt 169,3 tỷ đồng- tăng 7,77% so với tháng trước. Trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 142,3 tỷ đồng- tăng 7,4%, ngân sách cấp huyện đạt 26,9 tỷ đồng- tăng 9,78% so với tháng trước.

* Vận tải hàng hóa trong tháng 2 năm 2020 ước đạt 1.345 nghìn tấn- tăng 2,36% và luân chuyển được 100.303 nghìn tấn.km-tăng 2,65% so với tháng trước. Lũy kế 2 tháng đầu năm, vận chuyển hàng hóa ước đạt 2.660 nghìn tấn- tăng 7,41% và luân chuyển được 198.017 nghìn tấn.km- tăng 4,36% so với cùng kỳ năm trước.

S.T