Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 08/03/2020 - 12:54

BTNO - Theo Cục Thống kê, tổng đàn trâu, bò trên địa bàn tỉnh hiện có trên 102.000 con- giảm so với cùng kỳ.

Chăn thả trâu trong vùng bán ngập hồ Dầu Tiếng.

* Theo Cục Thống kê, tổng đàn trâu trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 10.500 con- giảm 25,41% (tương đương giảm gần 3.600 con); tổng đàn bò hiện có khoảng 92.200 con- cũng giảm 0,45% (tương đương giảm khoảng 400 con) so với cùng kỳ do đồng cỏ để chăn thả ngày càng thu hẹp.

* Theo Ngân hàng Nhà nước tỉnh, vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 2 năm 2020 ước đạt 44.239,3 tỷ đồng- tăng 0,3% so với tháng trước nhưng giảm 2,7% so với đầu năm. Trong đó: vốn huy động ngắn hạn ước đạt 27.927,4 tỷ đồng- tăng 0,4%; vốn huy động trung, dài hạn ước đạt 16.311,9 tỷ đồng- tăng 0,1% so với tháng trước.

* Vụ Đông Xuân 2019- 2020, toàn tỉnh đã xuống giống được 24.801 ha cây mì, so với cùng kỳ tăng 14,97%- tương đương tăng khoảng 3.230 ha. Trong đó tăng nhiều nhất là ở huyện Châu Thành- tăng khoảng 2.400 ha, kế đến là huyện Tân Châu- tăng khoảng 400 ha, huyện Dương Minh Châu tăng 370 ha...

* Diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh thực hiện trong tháng 2 năm 2020 được khoảng 80 ha, so với cùng kỳ giảm 21,26% do có một số tuyến kênh mương tiến hành kiên cố hóa; sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng 2 đạt khoảng 1.220 tấn- cũng giảm 3,33% so với cùng kỳ.

S.T