BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 24/02/2012 - 01:05

(BTNO) * Cây cao su ở Tây Ninh phát triển ngày càng mạnh. Đến nay, diện tích cây cao su trên địa bàn tỉnh đã đạt hơn 77.800 ha. Hiện nay ở Tây Ninh có đến 732 trang trại trồng cây cao su trong tổng số 856 trang trại trong toàn tỉnh.

Nhiều chỗ trên QL 22B thường xuyên phải sửa chữa

* Cuối năm 2009, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22B từ Gò Dầu đến cửa khẩu Xa Mát. Tuy nhiên, do chưa bố trí được nguồn vốn nên dự án chưa triển khai.

* Theo định hướng, đến năm 2015, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 1.500 tỷ đồng- tăng bình quân khoảng 15% mỗi năm. Năm 2015, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi sẽ chiếm tỷ trọng khoảng hơn 20% trong giá trị sản xuất nông nghiệp.

* Theo khái toán của Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh, để đạt tiêu chí về thuỷ lợi ở 25 xã điểm xây dựng nông thôn mới phải đầu tư thêm khoảng hơn 520 tỷ đồng để nâng cấp và làm mới kênh mương.

S.T