Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 26/03/2020 - 21:57

BTNO - Đến cuối tháng 3.2020 vốn huy động của hệ thống tín dụng trên địa bàn ước đạt 45.553 tỷ đồng- tăng 0,2% so với đầu năm.

Khách hàng giao dịch tại Agribank Tây Ninh.

* Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tây Ninh, vốn huy động của hệ thống tín dụng trên địa bàn đến cuối tháng 3 năm 2020 ước đạt 45.553 tỷ đồng- tăng 0,2% so với đầu năm, tăng 1,8% so tháng trước. Trong đó nguồn vốn huy động trên 12 tháng ước đạt 17.244 tỷ đồng- chiếm 38% tổng nguồn vốn huy động, tăng 17,4% so với đầu năm, tăng 2,3% so tháng trước.

* Lãnh đạo Cục Thuế Tây Ninh cho biết, trong tháng 3.2020, thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 705 tỷ đồng. Lũy kế 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 2.774,615 tỷ đồng- đạt 27,75% so dự toán HĐND, UBND tỉnh giao, trong đó có 6 khoản thu, sắc thuế tăng so với cùng kỳ năm 2019.

* Trong tháng 2.2020, khối lượng củ mì được đưa vào chế biến đạt khoảng 276.931 tấn, sản xuất được 69.232 tấn bột. Trong đó, sản xuất công nghiệp đạt 235.392 tấn củ, với 58.848 tấn bột; cơ sở vừa và nhỏ đạt 41.539 tấn củ, 10.384 tấn bột. Giá thu mua củ mì tươi dao động từ 2.600- 2.750 đồng/kg (30 chữ bột) tuỳ khu vực.

* Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện trong 2 tháng đầu năm đạt 326,4 tỷ đồng- bằng 7,9% kế hoạch năm, tăng 17,61% so cùng kỳ. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh là 274,83 tỷ đồng- đạt 9,53% kế hoạch năm, tăng 21,10% so cùng kỳ; vốn ngân sách cấp huyện đạt 51,56 tỷ đồng- bằng 4,14% kế hoạch năm, tăng 1,94% so cùng kỳ.

S.T