Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 30/03/2020 - 11:12

BTNO - Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong quý I.2020 trên địa bàn tỉnh ước thực hiện được 1.820 tấn- giảm 3,98% so với cùng kỳ (tương đương giảm 75,5 tấn).

Sản xuất đồ gỗ gia dụng tại huyện Tân Biên.

* Theo Cục Thống kê, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) của tỉnh trong tháng 3 năm 2020 tăng 16,69% so với tháng trước. Trong đó có một số ngành chỉ số tăng cao hơn chỉ số tăng bình quân chung như: sản xuất máy móc thiết bị (chưa được phân vào đâu) tăng 50%; sản xuất đồ gỗ gia dụng tăng 29,89%; thoát nước và xử lý nước thải tăng 27,6%...

* Đến giữa tháng 3 năm 2020, toàn tỉnh gieo trồng vụ đông xuân đạt 98.365 ha- tăng 1,30% (tương đương tăng 1.261 ha) so với cùng kỳ. Trong đó: các loại cây trồng thu hoạch trong vụ là 66.019 ha- giảm 1,06% so cùng kỳ; các cây trồng trong vụ cho thu hoạch năm sau là 32.346 ha- tăng 1,79% so với cùng kỳ.

* Trong quý I.2020 sản lượng gỗ khai thác trên địa bàn tỉnh đạt 14.400 m3- bằng 93,84% so với cùng kỳ; sản lượng củi khai thác ước đạt 70.500 Ste- bằng 92,21% so với cùng kỳ. Hiện nay, các đơn vị chủ rừng đang tập trung vào công tác phòng chống cháy rừng và bảo vệ rừng, không để xảy ra tình trạng khai thác rừng trái pháp luật.

* Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong quý I.2020 trên địa bàn tỉnh ước thực hiện được 1.820 tấn- giảm 3,98% so với cùng kỳ (tương đương giảm 75,5 tấn). Sản lượng thủy sản đánh bắt trong quý I ước thực hiện được 543,06 tấn- cũng giảm 3,67% so với cùng kỳ (tương đương giảm 20,67 tấn).

S.T