BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 29/02/2012 - 01:58

Cơ sở sản xuất máy phun thuốc ở xã Tân Hưng huyện Tân Châu

(BTNO) * Theo thống kê của Sở Công thương, doanh thu bình quân hàng năm của một lao động lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn nông thôn Tây Ninh hiện nay vào khoảng hơn 40 triệu đồng/người/năm- tăng khoảng 3 triệu đồng so với năm 2007.

* Hệ thống thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp Khu dân cư Chàng Riệc với tổng mức đầu tư là 60 tỷ đồng dự kiến triển khai trong năm 2012 gồm 4 hồ chứa có dung tích là 50.000 m3.

* Huyện Dương Minh Châu là huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện hoàn thành kế hoạch giải quyết tình trạng bao chiếm đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích với tổng diện tích xử lý thu hồi là 143,7 ha.

* Năm 2011, thị xã Tây Ninh thực hiện thu ngân sách trên địa bàn được 181,38 tỷ đồng- vượt chỉ tiêu tỉnh giao gần 23%. Năm 2012, thị xã Tây Ninh phấn đấu thu ngân sách đạt 208,15 tỷ đồng- tăng hơn thực hiện thu năm trước gần 27 tỷ đồng.

S.T