Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 05/07/2020 - 08:12

BTNO - Vụ Đông xuân 2019-2020, năng suất lúa sơ bộ đạt 58,52 tạ/ha- tăng 0,70% (tương đương tăng 0,40 tạ/ha) so với cùng kỳ.

Thu hoạch lúa Đông xuân tại phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành.

Tuy nhiên, do diện tích gieo trồng lúa trong vụ giảm nên tổng sản lượng lúa thu hoạch chỉ đạt gần 270.000 tấn- giảm 3,98% (tương đương giảm khoảng 11.000 tấn) so với vụ Đông xuân 2018-2019.

* Tổng đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh hiện có 8.292,76 ngàn con, so với cùng kỳ tăng 16,48% (tương đương tăng 1.173,51 ngàn con). Trong đó riêng đàn gà hiện có 7.693,57 ngàn con- tăng 17,76% (tương đương tăng 1.160,14 ngàn con) do đàn gà công nghiệp của những hộ nuôi quy mô vừa và lớn phát triển với tổng đàn đạt khoảng 1.873,38 ngàn con.

Nuôi gà thả vườn.

* Trong 6 tháng đầu năm, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh ước thực hiện đạt 14.471 tỷ đồng- tăng 6,75% so với cùng kỳ. Trong đó khu vực nhà nước đầu tư 1.446 tỷ đồng; khu vực ngoài nhà nước đầu tư 8.085 tỷ đồng; khu vực đầu tư nước ngoài đầu tư 4.803 tỷ đồng.

* 6 tháng đầu năm, nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp dệt tăng 15,99%; chế biến gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 5,59%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 118,73%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 6,31%; sản xuất kim loại tăng 41,5%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 54,39%.

S.T