Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 10/07/2020 - 11:51

BTNO - 6 tháng đầu năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt nhịp độ tăng trưởng 3,08%.

* Theo Cục Thống kê, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2020 đạt nhịp độ tăng trưởng 3,08%, thấp nhất so với các năm gần đây. Trong đó, khu vực công nghiệp- xây dựng tăng 9,71%; khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 0,27%; khu vực dịch vụ giảm 2,22% so cùng kỳ năm trước.

Tập kết cống thoát nước chuẩn bị xây dựng đường giao thông.

* Vụ Đông xuân 2019-2020, toàn tỉnh gieo trồng được 2.765,8 ha cây đậu phộng, so với cùng kỳ giảm 22,66% (tương đương giảm 810,15 ha), do diện tích đậu phộng trồng xen trong vườn cao su giảm. Tuy nhiên năng suất sơ bộ đạt 38,59 tạ/ha, so với cùng kỳ tăng 1,02% (tương đương tăng 0,39 tạ/ha).

* Tính đến giữa tháng 6 năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 11 dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với vốn đăng ký là 348,11 triệu USD- so với cùng kỳ giảm 54,17% về số dự án và giảm 41,56% về số vốn đăng ký mới. Đồng thời có 9 dự án điều chỉnh tăng vốn với vốn tăng 157,03 triệu USD, so cùng kỳ tăng 43,54% số vốn tăng.

* Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 34 vụ vi phạm quy định pháp luật về Luật Lâm nghiệp- giảm 14 vụ so với cùng kỳ năm 2019; cơ quan chức năng  tịch thu 41,265 m3 gỗ các loại, 2.984 kg lâm sản ngoài gỗ. Trong đó huyện Tân Biên thiệt hại 3.226,3 m2 rừng, huyện Tân Châu thiệt hại 15.712 m2 rừng.

S.T