Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 15/07/2020 - 09:18

BTNO - Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tiếp tục được chuyển dịch từ nhỏ lẻ sang tập trung.

Một trang trại nuôi gà. Ảnh minh họa

Hiện toàn tỉnh có 1.492 trang trại, gia trại chăn nuôi tập trung. Trong đó có 333 trang trại, gia trại chăn nuôi heo với số lượng hơn 156.000 con; 493 trang trại, gia trại chăn nuôi trâu, bò với số lượng 22.627 con; 666 trang trại, gia trại chăn nuôi gia cầm với 5.100.000 con.

* Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng diện tích chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao là 1.472,5 ha- gấp 5,45 lần so với cùng kỳ năm trước. Hiện trên địa bàn tỉnh có tổng diện tích cây ăn quả hơn 23.100 ha; tổng diện tích cây công nghiệp vào khoảng 98.987 ha, trong đó có gần 95.000 ha cây cao su.

* 6 tháng đầu năm, nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,2%, tập trung ở các ngành: công nghiệp dệt (tăng 15,99%); chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (tăng 5,59%); sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (tăng 6,31%); sản xuất kim loại (tăng 41,5%); sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (tăng 23,57%)...

* Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện trong 6 tháng đầu năm ước đạt 1.395,61 tỷ đồng- đạt 30,19% kế hoạch năm, tăng 2,93% so với cùng kỳ. Trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh thực hiện 1.135 tỷ đồng- đạt 33,64% dự toán, tăng 17,72% so với cùng kỳ; vốn ngân sách cấp huyện thực hiện 259,7 tỷ đồng- đạt 20,87% dự toán, tăng 29,39% so với cùng kỳ.

S.T