BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 06/04/2012 - 07:48

* Theo định hướng, giai đoạn 5 năm 2011 - 2015, kim ngạch xuất khẩu Tây Ninh đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 20% mỗi năm và đến năm 2015 đạt mức hơn 2,2 tỷ USD. Năm 2011, kim ngạch xuất khẩu Tây Ninh thực hiện được 1.178 triệu USD - tăng 30,9% so với năm 2010.

* Từ khi triển khai Chương trình cho vay ưu đãi hộ sản xuất- kinh doanh vùng khó khăn từ năm 2007 đến nay, Ngân hàng CSXH huyện Châu Thành đã cho 2.237 hộ vay vốn với tổng doanh số hơn 43,3 tỷ đồng, trong đó có nhiều hộ chăn nuôi đạt hiệu quả khá.

Một trong những hộ chăn nuôi heo ở xã Biên Giới huyện Châu Thành có thu nhập khá.

* Quý I năm 2012, lĩnh vực xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh ước thực hiện giá trị khối lượng khoảng hơn 360 tỷ đồng- đạt 21,6% so với kế hoạch năm và tăng hơn cùng kỳ khoảng 6,2%. Trong đó, giải ngân được 324,5 tỷ đồng- đạt khoảng 19,5% so với kế hoạch

* Vụ đông xuân, Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh đã hợp đồng tưới cho hơn 37.300 ha đất sản xuất nông nghiệp- đạt 103,6% so với kế hoạch vụ và tăng khoảng 9% so với cùng kỳ.

S.T