Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 09/08/2020 - 18:52

BTNO - Theo Cục Thống kê, trong 7 tháng đầu năm, một số sản phẩm sản xuất trên địa bàn tỉnh có sản lượng tăng khá so với cùng kỳ như: đường các loại- tăng 14,75%; điện thương phẩm- tăng 14,96%; Clanke Poolan- tăng 14,03%... Đặc biệt, sản lượng điện sản xuất tăng rất mạnh- tăng 285,42% do hệ thống điện mặt trời đã đưa vào vận hành. (ảnh 3324)

* Trong 7 tháng đầu năm: sản lượng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh ước thực hiện được 4.422 tấn- xấp xỉ so với cùng kỳ; sản lượng thủy sản đánh ước thực hiện được 1.295 tấn- giảm gần 2% so với cùng kỳ do số hộ đánh bắt cũng như số phương tiện tàu thuyền đánh bắt giảm.

Mía nguyên liệu đưa về nhà máy chế biến đường. Ảnh minh hoạ

* Vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong tháng 7 năm 2020 ước đạt 1.328 nghìn tấn- tăng 6,08% và luân chuyển được 99.766 nghìn tấn.km- tăng 2,99% so với tháng trước. Tuy nhiên, cộng dồn 7 tháng đầu năm, vận tải hàng hóa ước đạt 8.402 nghìn tấn- giảm 5,5% và luân chuyển 637.914 nghìn tấn.km- cũng giảm 5,62% so cùng kỳ.

* Trong tháng 7 năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ vi phạm Luật lâm nghiệp- giảm 1 vụ so với tháng trước. Trong đó có 4 vụ tàng trữ lâm sản trái pháp luật, 2 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật (xảy ra trên địa bàn huyện Tân Châu). Ngoài ra, lực lượng Kiểm lâm phối hợp với lực lượng Biên phòng tuần tra khu vực vành đai biên giới thu giữ 1 lưới khỉ và 60 cần bẫy các loại.

S.T