Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 12/08/2020 - 16:21

BTNO - Theo Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hoá trên địa bàn tỉnh trong tháng 7.2020 ước đạt 5.585,02 tỷ đồng- tăng 4,42% so với tháng trước, tăng 10,48% so tháng cùng kỳ năm trước.

Cửa hàng bán lẻ lương thực, thực phẩm tại chợ TP.Tây Ninh.

Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm chiếm tỷ trọng khoảng 40% tổng mức bán lẻ hàng hoá, tăng 4,05% so tháng trước và tăng 9,51% so tháng cùng kỳ năm trước.

* Doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh trong tháng 7 năm 2020 ước đạt 1.527,2 tỷ đồng- tăng 6,38% so với tháng trước. Luỹ kế 7 tháng đầu năm, doanh thu lĩnh vực này đạt 9.036,89 tỷ đồng- giảm 8,36 % so với cùng kỳ do ảnh hưởng dịch Covid-19.

* Theo chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, vốn huy động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh thời điểm cuối tháng 7 năm 2020 ước đạt 47.496,3 tỷ đồng- tăng 2% so tháng trước, tăng 4,5% so với đầu năm. Trong đó, riêng nguồn vốn huy động trên 12 tháng ước đạt 11.000 tỷ đồng- giảm 5,6% so với tháng trước, giảm 25,1% so với đầu năm.

* Trong 7 tháng đầu năm 2020, thông qua các phiên giao dịch, toàn tỉnh đã tư vấn việc làm và giới thiệu học nghề cho 15.684 lao động; giới thiệu cung ứng lao động trong nước cho 453 lao động; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết được 279 lao động.

S.T